אימת הקבלנים: רן צדיקריו מספר על קבוצות רכישה

רן צדיקריו על קבוצת רכישה

מה היא קבוצת רכישה? ההגדרה היבשה של קבוצת רכישה היא חבורת רוכשים או משקיעים פוטנציאליים שמתקבצת לה יחד במטרה משותפת – להוזיל עלויות רכישה של נכסים בפרויקט ספציפי ומוגדר מראש. מדוע קבוצת רכישה עדיפה על רכישת של אדם בודד? רן צדיקריו מסביר: "פשוט… המשך לקריאה